Spis inwentarza – w formie papierowej lub elektronicznej

Spis inwentarza – w formie papierowej lub elektronicznej
Spis inwentarza – w formie papierowej lub elektronicznej, fot. bagsgroove źródło: flickr.com

W ubiegłym roku nowelizowano ustawę o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt mając na uwadze ułatwienie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Zmiany dotyczyły hodowców bydła i świń oraz nakładały na nich nowe obowiązki. Głównym obowiązkiem, który wywołał poruszenie wśród rolników, bo miał ogólny charakter i zmusił ich do wypełniania dodatkowych formalności, był obowiązek sporządzenia spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Spis inwentarza – kłopotliwy, ale potrzebny

Raz w roku trzeba przekazać spis wszystkich zwierząt przebywających w danej siedzibie stada. Rolnik powinien go sporządzić najpóźniej 31 grudnia i przekazać ARiMR w ciągu 7 dni od dnia jego sporządzenia. W praktyce rolnicy czekają na ostatnią chwilę – nie przez brak zorganizowania, ale w związku z oczekiwaniem na nowe zwierzęta w stadzie. Spis musi być aktualny na dzień jego sporządzenia.

Forma papierowa lub elektroniczna

Rolnik sporządzając spis podaje informacje o liczbie i numerach identyfikacyjnych zwierząt. Spis może zostać przygotowany w formie papierowej, na formularzu dostępnym w biurze powiatowym agencji, albo w formie elektronicznej.  Sprawdź, aktualne formularze Spisu stanu stada świń bądź Spisu stanu stada bydła/owiec/kóz i zapoznaj się z instrukcją ich wypełnienia.

Spis stanu stada bydla albo owiec albo koz

Instrukcja wypełnienia spisu stanu stada bydła owiec koz

Drugi sposób jest preferowany przez osoby, które zdecydowanie wolą pracę przy komputerze, niż ręczne wypełnianie papierowych formularzy. Pod względem treści elektroniczne formularze udostępnione na stronie internetowej ARiMR są takie same. W razie pomyłki lub zmiany stanu faktycznego można łatwo wprowadzić aktualne informacje, bez konieczności korzystania z nowego egzemplarza.

Jak zgłosić spis w formie elektronicznej?

Forma elektroniczna może polegać na wprowadzeniu danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji – dzięki temu rolnik nie musi już osobiście dostarczać spisu. Dokonuje tego drogą elektroniczną w drodze aplikacji e-Wniosek. Agencja ma dostęp do wszystkich informacji wprowadzonych przez hodowcę zwierząt. Problem w tym, że ten sposób w praktyce jest mało rozpowszechniony i sprawia wrażenie skomplikowanego oraz wymagającego dopełnienia wielu formalności. Drugi sposób dostarczenia spisu sporządzonego w formie elektronicznej polega na zapisaniu pliku cyfrowego (np. w formacie .doc, albo .pdf) na płycie DVD lub innym nośniku, a następnie na dostarczeniu go do agencji.

Nie każdy musi sporządzać spis

Obowiązek sporządzania spisu nie dotyczy posiadaczy zwierząt gospodarskich, którzy sprawują nad nimi pieczę tylko tymczasowo, w związku z ich transportem. Z obowiązku sporządzania spisu wyłączono także zwierzęta cyrkowe.

Tekst: Magdalena Lisek