Owoce w Polsce – warunki i opłacalność

owoce
Owocowe uprawy w Polsce – warunki i opłacalność, fot. @rsseattle źródło: flickr.com

Owoce w Polsce – warunki i opłacalność. Obecnie większość produkcji uprawy owoców miękkich produkowanych przez polskie gospodarstwa rolne trafia do zakładów przetwórczych.

Uprawy owoców wymagają jednak finansowania ze środków finansowych pochodzących z budżetu UE. W opinii prof. E. Makosza rozwój produkcji owoców miękkich w Polsce oraz wzrost jej opłacalności wymaga ścisłej współpracy rolników z zakładami przetwórczymi – sytuacja jest zatem podobna do sytuacji rolników, którzy zajmują się uprawą ziemniaka. Jednym słowem, bez umowy konraktacji ani rusz!

Najpopularniejsze owoce w Polsce:

Atrakcyjne borówki

W Polsce są uprawiane różne gatunki borówki, w tym borówka amerykańska i borówka wysoka. Najwyższy wzrost opłacalności upraw owocowych nastąpił w odniesieniu do borówki wysokiej. Rośnie zapotrzebowanie na krajowym rynku. Na duże zyski mogą liczyć także eksporterzy. Perspektywy dla plantatorów są pozytywne, ale niezdecydowanym radzimy się pospieszyć. Wzrost opłacalności upraw to tendencja, która za kilka lat może zacząć biec w zupełnie odwrotnym kierunku. Obecnie Polska znajduje się na piątym miejscu wśród producentów borówki amerykańskiej. Największe plantacje znajdują się w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, podlaskim i lubelskim, gdzie tradycja upraw owoców jagodowych jest pielęgnowana od lat.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Truskawki będą opłacalne

Truskawki powinny być coraz bardziej opłacalne, ponieważ zapotrzebowanie na nie wzrasta. Rośnie popyt na owoce deserowe. Wzrasta również zapotrzebowanie w przemyśle przetwórczym. Obecnie plantatorzy coraz częściej decydują się na sadzenie owoców w tunelach, albo na polach, gdzie są przykrywane włókniną. W efekcie, sezon na te owoce trwa dłużej w porównaniu z poprzednimi latami, ponieważ truskawki szybciej dojrzewają. Według ekspertów wzrost cen truskawek jest na tyle niewielki, że trudno mówić o wzroście opłacalności tych upraw w ciągu ostatnich lat.

Maliny mają (słabą) konkurencję

Owoce polskich plantatorów mają konkurencję na europejskim rynku. Liderem w przypadku tych owoców jest Serbia. Niemniej w ciągu ostatnich lat wzrosło zapotrzebowanie na te owoce, a serbscy plantatorzy zebrali mniej malin, niż zazwyczaj. Producja malin w polskich warunkach jest opłacalna, jeżeli plony są przeznaczane dla przemysłu przetwórczego, (np. do mrożenia) albo są to owoce deserowe uprawiane przy zastosowaniu osłon. Problemem plantatorów są choroby wirusowe, na które  wiele odmian malin jest narażonych.

Warunki i opłacalność upraw owocowych w Polsce są zróżnicowane. W przypadku miękkich owoców można wyróżnić dwa kierunki produkcji – plantatorzy mogą skoncentrować się na uprawie owoców deserowych, albo na uprawie owoców na potrzeby przemysłu przetwórczego. Jeżeli warunki finansowe i gospodarstwa rolnego na to pozwalają, można wybrać zarówno pierwsze, jak i drugie rozwiązanie. Odnośnie do rynku zbytu – eksporterzy borówek raczej nie będą mieć problemu ze sprzedażą owoców na zagranicznych rynkach. Problem mogą mieć natomiast plantatorzy malin, jeżeli serbskie zbiory będą bardziej owocne.

Tekst: Magdalena Lisek

Jak nowoczesne maszyny rolnicze wspierają współczesne warzywnictwo