rzepak
Ochrona roślin

Pełna ochrona pędów i łuszczyn rzepaku

Chcąc w pełni wykorzystać możliwości plonowania rzepaku, trzeba zwracać uwagę na wiele elementów agrotechniki. Nie może wśród nich zabraknąć stosowania fungicydów w okresie kwitnienia rzepaku. Do tej grupy należy fungicyd firmy Syngenta AMISTAR XTRA 280 SC, w skład którego wchodzą dwie substancje aktywne: azoksystrobina – 200 g/1l środka, cyprokonazol – […]

Akarycydy
Ochrona roślin

Akarycydy troszczą się o zdrowie drzew owocowych

Akarycydy są rodzajem środków ochrony roślin – stosuje się je głównie w sadownictwie. Grupa preparatów różni się pod względem składu i rodzaju aktywnej substancji. Wspomniane specyfiki wykorzystuje się głównie w celu zwalczenia szkodliwych roztoczy, których występowanie wymaga przemyślanego zwalczania. W skład akarycydów wchodzą różne środki ochrony roślin, w tym między […]

7 zasad stosowania środków ochrony roślin
Ochrona roślin

7 zasad stosowania środków ochrony roślin

Zasady stosowania środków ochrony roślin nie wynikają tylko z tego, że „takie mamy przepisy”. Celem ich sformułowania jest zabezpieczenie zdrowia (i życia) ludzi i zwierząt oraz ochrona środowiska naturalnego. Przestrzeganie zasad jest bardzo ważne, żeby nie zaszkodzić sobie, domownikom, zwierzętom gospodarskim, osobom trzecim i środowisku. Wyrządzenie szkody – nawet nieumyślnej […]

mączniak prawdziwy
Ochrona roślin

Jak skutecznie zwalczać mączniaka prawdziwego w ogrodzie?

Przechadzanie się po własnym ogrodzie i podziwianie kwitnących roślin to nie tylko sposób na miłe spędzanie wolnego czasu wśród przyrody, lecz także jeden z ważnych zabiegów pielęgnacyjnych. Uważne oko ogrodnika może dostrzec pierwsze objawy niebezpiecznych chorób roślin takich jak np. mączniak prawdziwy. Nawet jeśli regularnie stosujesz nawozy, nie zawsze ustrzeżesz […]

insektycydy
Ochrona roślin

Insektycydy do zastosowana doglebowego pilnie potrzebne

Do aktualnych problemów rolnictwa związanych z ochroną roślin należy brak insektycydów doglebowych, które zwalczają szkodniki glebowe, o których niżej. Insektycydy doglebowe zostały wycofane z rynku w związku z nowymi przepisami unijnymi, które postawiły producentom środków ochrony roślin bardzo wysoko – za wysoko, aby mogli utrzymać się na rynku. Obecnie zasady […]

srodkow-ochrony-roslin
Ochrona roślin

Procedura rejestracji środków ochrony roślin do poprawy?

Zagadnienie rejestracji środków ochrony roślin należy do zakresu kompetencji Unii Europejskiej – przepisy krajowe powinny być spójne z rozporządzeniem dlatego zostały odpowiednio nowelizowane. Problematykę rejestracji środków ochrony roślin w krajach Unii Europejskiej reguluje Rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu […]

uprawa winorosli
Ochrona roślin

Brakuje fungicydów chroniących uprawy winorośli

Uprawy winorośli w Polsce nie należy do podstawowych sektorów rolnictwa. Nie uzasadnia to jednak w żadnym razie ignorowania postulatów producentów winorośli przez resort rolnictwa dotyczących choćby środków ochrony roślin. Jedynie środki zarejestrowane w Polsce mogą być używane w gospodarstwach rolnych zlokalizowanych na jej terytorium. Obecnie producenci rolni mają dostęp do […]

1 2 3 4