Program azotanowy
Nawozy

Program azotanowy. Kto powinien przygotować się na kontrolę?

Program azotanowy został utworzony w celu zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia wód azotanami, które pochodzą z nawożonych pól uprawnych. Program ten został opracowany przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zanieczyszczenie wód azotanami jest następstwem nawożenia pól uprawnych nawozami pochodzenia naturalnego, […]

status rolnika indywidualnego
Prawo dla rolnika

Status rolnika indywidualnego – ważny dla zainteresowanych nabyciem ziemi

W kwietniu 2016 r. uchwalono przepisy, które spowodowały, że zgodnie z ogólną zasadą nabywcą nieruchomości rolnej może być jedynie rolnik indywidualny. Posiadanie statusu rolnika indywidualnego ma zatem istotne znaczenie dla podmiotów, które dążą do poszerzenia posiadanego areału ziemi. Zgodnie z definicją rolnika indywidualnego wprowadzoną nowelizacją z kwietnia 2016 r., bez […]

Prawo dla rolnika

Uprawy GMO będą rejestrowane – i to już niebawem

Kwestie związane z GMO są w Polsce regulowane głównie przez ustawę o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Wspomniany akt został w ostatnim czasie nowelizowany.  Podstawową zmianą wprowadzoną przez nowelizację jest powstanie rejestru upraw genetycznie modyfikowanych. Nie jest to autorski pomysł polskiego rządu. Wprowadzenie zmiany było konieczne w celu wdrożenia unijnej […]

krus
Prawo dla rolnika

Nowy typ umowy dla pomocników przy zbiorach – ze składką do KRUS

Do żniw zostało jeszcze trochę czasu, ale w tym roku rolnikom ma być łatwiej przy zbiorach plonów. Zadbali o to przedstawiciele społeczeństwa obradujący przy ul. Wiejskiej. Ustawa w sprawie pomocy przy zbiorach wprowadza nowy typ umowy cywilnoprawnej, która jest ona przeznaczona dla pracowników sezonowych, w tym także pracowników najemnych będących […]

nabór wniosków o pomoc finansową
Finanse

Terminy naboru wniosków o pomoc finansową już znane

Resort Rolnictwa i Rozwoju Wsi już zaktualizował harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach programów dofinansowania w ramach PROW 2014 – 2020.  Harmonogram został zatwierdzony przez Pana Ryszarda Zarudzkiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W lutym wnioski złożyli rolnicy, którym zależało na dofinansowaniu  ramach Modernizacji gospodarstw rolnych […]

Prawo dla rolnika

Małopolska słynie z tradycji – ponad 200 produktów tradycyjnych

W regionie Małopolski nie brakuje produktów tradycyjnych. Do tej pory zarejestrowano już 200 produktów tradycyjnych. Lokalni producenci słyną z tego, że dbają o wysoką jakość i używanie tradycyjnych metod.  Pierwszym polskim produktem regionalnym zarejestrowanym w Unii Europejskiej była bryndza podhalańska pochodząca również z Małopolski. Inne produkty regionalne z Małopolski to […]

szkody łowieckie
Finanse

Rolnicy czekają na wycenę szkód łowieckich. Zmiany od 2018 r.

Kiedy przed Bożym Narodzeniem w 2016 r. rząd zapowiedział zmiany w zakresie wyceny szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań, rolnicy czekali z nadzieją na 2017 r. Czekają nadal.  Dopiero 2018 r. przyniesie rzeczywiste zmiany. W styczniu 2018 r. odbędą się szkolenia pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Mogą wziąć w nich udział także […]

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Prawo dla rolnika

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zastąpi ARR i ANR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa został powołany na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. To oznacza zakończenie funkcjonowania ARR i ANR. Czy będzie lepiej? Od 1 września 2017 r. Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Nieruchomości Rolnych zostaną zlikwidowane na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym […]

Ulga w razie klęski żywiołowej
Prawo dla rolnika

Ulga w razie klęski żywiołowej – rok zwolnienia od podatku

Ulga w razie klęski żywiołowej jest bardzo rzadko wykorzystywana, choć w tym przypadku jest to pożądane – zarówno przez Skarb Państwa, jak i przez rolników. Ze wspomnianej ulgi mogą skorzystać rolnicy w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, określonego w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej […]

zlotowki
Prawo dla rolnika

ODR-y zaniedbane, resort szykuje kolejne zmiany?

W 2016 r. wprowadzono ważne zmiany w zakresie funkcjonowania ośrodków doradztwa rolniczego – zmodyfikowano zasady nadzoru, a później także zasady finansowania. Jednostki doradztwa rolniczego, określane jako Ośrodki Doradztwa Rolniczego lub w skrócie – ODR-ami – przeszły przez szereg zmian, wygląda na to że z sukcesem, bo Izby Rolnicze są z […]

1 2 3