Prawo dla rolnika

Sprzedaż płodów rolnych – krok po kroku

Rolnik może sprzedawać płody rolne i przetworzone produkty rolne bez obowiązku zakładania działalności gospodarczej (tzw. sprzedaż bezpośrednia). Umiejętne promowanie i sprzedaż produkowanych płodów rolnych i ich przetworów może wpłynąć na znaczne zwiększenie przychodów gospodarstwa rolnego. Prowadzenie sprzedaży bezpośredniej nie wpływa na ubezpieczenie rolnicze w ramach KRUS. Niemniej sprzedaż bezpośrednia jest […]

kpir
Finanse

KPiR w gospodarstwie rolnym

Część rolników prowadzących gospodarstwa rolne ma obowiązek prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów. Kogo dotyczy ten wymóg? Sprawdź, kiedy konieczne będzie prowadzenie KPiR i w jaki sposób powinni robić to rolnicy. KPiR – kto ma obowiązek ją prowadzić? Do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów zobowiązani są rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne bez […]

rzepak odgrzybianie
Finanse

Dzierżawa gruntu rolnego – korzyści i zagrożenia

Posiadacz gospodarstwa rolnego chcący rozszerzyć zakres upraw roślin, albo potrzebuje dodatkowych pastwisk lub łąk na potrzeby hodowli zwierząt, nie musi nabywać nieruchomości rolnych na własność. Alternatywą dla zakupu nieruchomości jest dzierżawa, która znacznie mniej obciąża budżet gospodarstwa rolnego. Umowa dzierżawy może być zawarta w formie ustnej lub pisemnej. Zarówno wydzierżawiający, […]

Program azotanowy
Nawozy

Program azotanowy. Kto powinien przygotować się na kontrolę?

Program azotanowy został utworzony w celu zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia wód azotanami, które pochodzą z nawożonych pól uprawnych. Program ten został opracowany przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zanieczyszczenie wód azotanami jest następstwem nawożenia pól uprawnych nawozami pochodzenia naturalnego, […]

status rolnika indywidualnego
Prawo dla rolnika

Status rolnika indywidualnego – ważny dla zainteresowanych nabyciem ziemi

W kwietniu 2016 r. uchwalono przepisy, które spowodowały, że zgodnie z ogólną zasadą nabywcą nieruchomości rolnej może być jedynie rolnik indywidualny. Posiadanie statusu rolnika indywidualnego ma zatem istotne znaczenie dla podmiotów, które dążą do poszerzenia posiadanego areału ziemi. Zgodnie z definicją rolnika indywidualnego wprowadzoną nowelizacją z kwietnia 2016 r., bez […]

Prawo dla rolnika

Uprawy GMO będą rejestrowane – i to już niebawem

Kwestie związane z GMO są w Polsce regulowane głównie przez ustawę o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Wspomniany akt został w ostatnim czasie nowelizowany.  Podstawową zmianą wprowadzoną przez nowelizację jest powstanie rejestru upraw genetycznie modyfikowanych. Nie jest to autorski pomysł polskiego rządu. Wprowadzenie zmiany było konieczne w celu wdrożenia unijnej […]

krus
Prawo dla rolnika

Nowy typ umowy dla pomocników przy zbiorach – ze składką do KRUS

Do żniw zostało jeszcze trochę czasu, ale w tym roku rolnikom ma być łatwiej przy zbiorach plonów. Zadbali o to przedstawiciele społeczeństwa obradujący przy ul. Wiejskiej. Ustawa w sprawie pomocy przy zbiorach wprowadza nowy typ umowy cywilnoprawnej, która jest ona przeznaczona dla pracowników sezonowych, w tym także pracowników najemnych będących […]

nabór wniosków o pomoc finansową
Finanse

Terminy naboru wniosków o pomoc finansową już znane

Resort Rolnictwa i Rozwoju Wsi już zaktualizował harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach programów dofinansowania w ramach PROW 2014 – 2020.  Harmonogram został zatwierdzony przez Pana Ryszarda Zarudzkiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W lutym wnioski złożyli rolnicy, którym zależało na dofinansowaniu  ramach Modernizacji gospodarstw rolnych […]

Prawo dla rolnika

Małopolska słynie z tradycji – ponad 200 produktów tradycyjnych

W regionie Małopolski nie brakuje produktów tradycyjnych. Do tej pory zarejestrowano już 200 produktów tradycyjnych. Lokalni producenci słyną z tego, że dbają o wysoką jakość i używanie tradycyjnych metod.  Pierwszym polskim produktem regionalnym zarejestrowanym w Unii Europejskiej była bryndza podhalańska pochodząca również z Małopolski. Inne produkty regionalne z Małopolski to […]

szkody łowieckie
Finanse

Rolnicy czekają na wycenę szkód łowieckich. Zmiany od 2018 r.

Kiedy przed Bożym Narodzeniem w 2016 r. rząd zapowiedział zmiany w zakresie wyceny szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań, rolnicy czekali z nadzieją na 2017 r. Czekają nadal.  Dopiero 2018 r. przyniesie rzeczywiste zmiany. W styczniu 2018 r. odbędą się szkolenia pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Mogą wziąć w nich udział także […]

1 2 3