insektycydy
Ochrona roślin

Insektycydy do zastosowana doglebowego pilnie potrzebne

Do aktualnych problemów rolnictwa związanych z ochroną roślin należy brak insektycydów doglebowych, które zwalczają szkodniki glebowe, o których niżej. Insektycydy doglebowe zostały wycofane z rynku w związku z nowymi przepisami unijnymi, które postawiły producentom środków ochrony roślin bardzo wysoko – za wysoko, aby mogli utrzymać się na rynku. Obecnie zasady […]

srodkow-ochrony-roslin
Ochrona roślin

Procedura rejestracji środków ochrony roślin do poprawy?

Zagadnienie rejestracji środków ochrony roślin należy do zakresu kompetencji Unii Europejskiej – przepisy krajowe powinny być spójne z rozporządzeniem dlatego zostały odpowiednio nowelizowane. Problematykę rejestracji środków ochrony roślin w krajach Unii Europejskiej reguluje Rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu […]

uprawa winorosli
Ochrona roślin

Brakuje fungicydów chroniących uprawy winorośli

Uprawy winorośli w Polsce nie należy do podstawowych sektorów rolnictwa. Nie uzasadnia to jednak w żadnym razie ignorowania postulatów producentów winorośli przez resort rolnictwa dotyczących choćby środków ochrony roślin. Jedynie środki zarejestrowane w Polsce mogą być używane w gospodarstwach rolnych zlokalizowanych na jej terytorium. Obecnie producenci rolni mają dostęp do […]

1 2 3