dofinansowanie-rolnictwa
Finanse

Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje w rolnictwie

Już 31. października ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”. Nabór potrwa do 29 listopada 2016 r. Głównym celem programu realizowanego przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa jest wsparcie inwestycji związanych ze świadczeniem usług rolniczych. O udzielenie wsparcia może ubiegać się […]

Płatności bezpośrednie w 2016 r
Finanse

Płatności bezpośrednie w 2016 r.

W 2016 r. w ramach systemu wsparcia bezpośredniego stosowane są te same rodzaje płatności, które były realizowane w 2015 r., tj.: jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa, płatności związane z produkcją (płatność do bydła, płatność do krów, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność do […]

kredyt dla rolnika
Finanse

Kredyt dla rolników – to się opłaca!

Prowadzisz własne gospodarstwo i zupełnie nie wiesz jak wprowadzić pożądane zmiany? Chcesz się rozwijać, ale brakuje Ci niezbędnych środków finansowych? Koniecznie weź pod uwagę dodatkowy zastrzyk gotówki w postaci kredytów dla rolników. To coraz popularniejsze i jednocześnie korzystne rozwiązanie, które pomoże Ci rozwinąć każde gospodarstwo. Zobacz, że to się opłaca […]

pomoc dla gospodarstw
Finanse

Refundacja kosztów dezynfekcji i pomoc dla hodowców ryb

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o wejściu w życie z dniem 10 grudnia 2015 roku rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W związku z tym, że rozporządzenie weszło w życie […]

Jean-Claude JUNCKER Kategorie pomocy dla produkcji, przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury
Finanse

Kategorie pomocy dla produkcji, przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając […]

Pomoc de minimis
Finanse

Pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 108 ust. 4, uwzględniając rozporządzenie Rady […]

1 2 3