grupy producentów rolnych
Finanse

Rząd zachęca do tworzenia grup producentów – Unia wesprze ich finansowo

Po ostatnim sezonie, kiedy okazało się, że słabością producentów rolnych obniżającą ich pozycję negocjacyjną w relacjach z przedsiębiorcami skupującym owoce i warzywa, rząd zaczął bardziej niż dotychczas zachęcać rolników do tworzenia grup i organizacji producentów. Rolnicy, którzy zdecydowali się na założenie grupy lub organizacji producentów, mogą skorzystać z pomocy finansowej […]

Finanse

Absurdalnie niskie ceny skupu – rząd umywa ręce

Sadownicy i plantatorzy zdecydowanie nie cieszyli się  latem– pomimo dobrych zbiorów nie mogą spodziewać się zysków, które wynagrodzą im nakład pracy i starania – ceny skupu owoców były wyjątkowo niskie. Trudna sytuacja nie dotyczy wszystkich owoców, ale zdecydowanej większości. Na przykład, w niektórych regionach czarna porzeczka może być sprzedana w […]

agrofundusz
Finanse

Kredyty klęskowe dla rolników poszkodowanych przez suszę

Susza potrafi mieć druzgoczący wpływ na sytuację niejednego gospodarstwa rolnego. Straty są czasem tak duże, że rolnikom trudno przygotować się na kolejny rok bez wsparcia finansowego. Na szczęście istnieje możliwość skorzystania z kredytów klęskowych tworzonych z myślą o gospodarzach, którzy ponieśli straty spowodowane przez suszę. ARiMR spłaca za rolników część […]

Ulga inwestycyjna
Finanse

Odroczenie terminu płatności podatku rolnego – kiedy organ udziela ulgi?

Podatki, w tym podatek rolny, trzeba płacić w terminie, żeby organ podatkowy nie naliczył odsetek. Niemniej Ordynacja podatkowa przewiduje pewien wyjątek. Termin płatności podatku może zostać odroczony, jeżeli występuje ważny interes podatnika, lub zaistnieje ku temu interes publiczny. Dla uzyskania pozytywnej decyzji organu podatkowego wystarczy wykazać przed organem podatkowym, że […]

zlotowki
Finanse

Umorzenie niezapłaconego podatku rolnego – kto może się o nie ubiegać?

Podmioty zobowiązane do płacenia podatku rolnego mogą – po spełnieniu określonych przesłanek ubiegać się o umorzenie niezapłaconego podatku rolnego. Organ podatkowy może umorzyć zaległe, niezapłacone podatki oraz odsetki za zwłokę w płatnościach. Chcąc skorzystać z tej możliwości trzeba złożyć wniosek do organu podatkowego, któremu płaci się podatek rolny – w […]

biogazownia
Finanse

Czy biogazownia o mocy 100 KW się opłaca?

W przypadku biogazowni o mocy między 100 kW a 1 MW do każdej wyprodukowanej kWh prądu będzie przysługiwało ok. 1,4 kWh zielonego certyfikatu. kWh prądu z biogazowni o mocy do 100 kW przyniesie zatem rolnikowi min. 19 gr jako cenę za prąd plus ostrożnie zakładając 1,7 zielonego certyfikatu, czyli obecnie […]

nabór wniosków o pomoc finansową
Finanse

Terminy naboru wniosków o pomoc finansową już znane

Resort Rolnictwa i Rozwoju Wsi już zaktualizował harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach programów dofinansowania w ramach PROW 2014 – 2020.  Harmonogram został zatwierdzony przez Pana Ryszarda Zarudzkiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W lutym wnioski złożyli rolnicy, którym zależało na dofinansowaniu  ramach Modernizacji gospodarstw rolnych […]

Finanse

Będzie łatwiej złożyć wniosek o dopłatę – innowacyjna e-aplikacja od 2018 r.

Od 2018 r. sporo się zmieni w zakresie sposobu składania wniosków o dopłaty. Rolnicy będą mogli złożyć dokumenty korzystając z intuicyjnej e – aplikacji. Projekt dotyczy płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW. Będą mogły być one składane tylko w formie elektronicznej, czemu ma służyć aplikacja e-wniosek. Nad projektem czuwa Ministerstwo […]

szkody łowieckie
Finanse

Rolnicy czekają na wycenę szkód łowieckich. Zmiany od 2018 r.

Kiedy przed Bożym Narodzeniem w 2016 r. rząd zapowiedział zmiany w zakresie wyceny szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań, rolnicy czekali z nadzieją na 2017 r. Czekają nadal.  Dopiero 2018 r. przyniesie rzeczywiste zmiany. W styczniu 2018 r. odbędą się szkolenia pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Mogą wziąć w nich udział także […]

JPK
Finanse

Rolniku, płacisz VAT? Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się twoje obowiązki

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się zasady płacenia VAT-u. Dotyczą one także rolników, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT.  Mikroprzedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy zatrudniający do 10 pracowników i generujący obroty nieprzekraczające 2 mln euro rocznie mają obowiązek przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT. Czym jest Jednolity Plik Kontrolny? Jednolity […]

1 2 3